fbpx

ฟันแตก | ฟันบิ่น | ฟันหัก | ต้องทำอย่างไร ?

นัดหมาย ตรวจปรึกษาเลย
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลินิกทันตกรรมปันยิ้ม ฟันปลอม รักษารากฟัน หาดใหญ่

ฟันแตก ฟันบิ่น ฟันหัก

ฟันแตก ฟันบิ่น ฟันหัก คือบางส่วนของฟันหากออกไป อาจจะเล็กน้อย ครึ่งซี่ หรือลึกมากจนถึงโพรงประสาทฟัน อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

สาเหตุของฟันแตก ฟันบิ่น ฟันหัก

รักษารากฟัน หาดใหญ่

อาการโดยทั่วไปที่มักพบเจอ

ขั้นตอนการรักษา

อุดฟัน คลินิกทันตกรรมปันยิ้ม

งานอุดฟัน

เริ่มต้น 500 บาท
  • อุดฟัน สีเงิน : 500-1,200 ต่อซี่

  • อุดฟัน สีเหมือนฟัน : 600-1,500 ต่อซี่ 

  • อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน : 1,500-2,500 

ครอบฟัน-ปันยิ้ม

รายการครอบฟัน

เริ่มต้น 10,000 บาท
  • ครอบฟัน : 10,000-15,000 / ซี่

  • เดือยฟัน : 2,500-5,000 / ซี่

  • สะพานฟัน : 10,000-15000 / ซี่

  • รากฟันเทียม : 55,000-80,000  / ซี่ 

รักษาคลองรากฟัน

รายการรักษาคลองรากฟัน

เริ่มต้น 3,500 บาท
  • รักษาคลองรากฟันหน้า : 3,500-4,000

  • รักษาคลองรากฟันกรามน้อย : 5,000-6,000

  • รักษาคลองรากฟันกราม : 8,000-10,000

โดยสรุป ฟันแตก ฟันบิ่น ฟันหัก อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลายสาเหตุ คนไข้ควรรีบพบมาทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด

การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละเคสจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินก่อน คุณหมอแจะแนะนำแนวทางทางที่เหมาะสมให้กับคนไข้แต่ละท่าน แต่ละเคส 

วีเนียร์ หาดใหญ่

นัดหมาย ตรวจปรึกษาเลย
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย